Od stycznia wchodzą w życie nowe przepisy dla kierowców!
Taryfikator
– do 10 km/h za przekroczenie prędkości – 50 zł
– od 11 do 15 km/h – 100 złotych
– od 16 do 20 km/h – 200 złotych
– od 21 do 25 km/h – 300 złotych
– od 26 do 30 km/h – 400 złotych
– od 30 km/h – 800 złotych
– od 40 km/h – 1000 złotych
– od 50 km/h – 1500 złotych
– od 60 km/h – 2000 złotych
– od 70 km/h – 2500 złotych
Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy zapłacimy 500 zł .
Punkty będą kasowane po 2 latach ,licząc od momentu zapłaty grzywny . Od liczby zgromadzonych punktów może też zależeć wysokość składki OC .
Maksymalny mandat wyniesie 5 tyś. zł . Z kolei Sąd może zdecydować podnieść kwotę mandatu nawet do 30 tyś. zł
Taryfikator cd. :
– za wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł
– za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 1500 zł
– 500 zł – tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu.
– 800 zł – przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h.
– 1 tys. zł – nieprawidłowe wyprzedzanie; prowadzenie pojazdu nie mechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie).
– 1,5 tys. zł – niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej; wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych; prowadzenie pojazdu bez uprawnień do kierowania;
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
– 2 tys. zł – objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym; wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone; wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych; wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
2,5 tys. zł – prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu; spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.
8 tys. zł dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby prowadzącej, która dopuściła się złamania przepisów.
15 pkt. karnych otrzymamy za :
– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
– wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
– nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
– niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
– niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
– naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
– kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
13 pkt karnych otrzymamy za :
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h
10 punktów karnych otrzymamy za :
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
– nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
– naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
– naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
– naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
8 punktów karnych otrzymamy za :
– zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
– używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
– niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
– niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
– naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
– naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
– naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
– naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
– naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
– naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
Opłaty za odholowanie pojazdu i postój na parkingu miejskim 2022 :
– rower lub motorower za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł;
– motocykl za usunięcie – 251 zł, za każdą dobę przechowywania – 33 zł;
– pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie – 542 zł, za każdą dobę przechowywania – 46 zł;
– pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie – 677 zł, za każdą dobę przechowywania – 60 zł;
– pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie – 956 zł, za każdą dobę przechowywania – 86 zł;
– pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie – 1409 zł, za każdą dobę przechowywania – 154 zł;
– pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie – 1714 zł, za każdą dobę przechowywania – 225 zł;
– hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł
foto:KPP Łuków
źródło:Kolskiefakty.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com