Od 1 lipca 2022 r. skarbówka będzie mogła prześwietlić konta obywateli.
Zmiany art. 48 w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zakładają, że od przyszłego miesiąca banki będą udzielały organom podatkowym informacji dotyczących liczby posiadanych przez nas kont, zarejestrowanych obrotów i dokładnego stanu kont. Co więcej, żądanie ujawnienia danych o rachunku będzie mogło dotyczyć nie tylko właściciela, ale także jego pełnomocników. W praktyce oznacza to, że skarbówka pozna dokładne kwoty i daty każdej transakcji.
Dotychczas takie uprawnienia fiskus miał wyłącznie w przypadku osób podejrzanych. Zmiany budzą wątpliwości prawników, swoje uwagi do nich zgłosił też RPO. A KAS odpowiada, że te przepisy będzie stosować tylko w uzasadnionych przypadkach.
Ponadto rozszerzony też będzie katalog podmiotów, które będą miały prawo do żądania ujawnienia takich informacji. Dziś może wystąpić o to szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i naczelnik urzędu celno-skarbowego. A od 1 lipca 2022 r. o takie informacje będą mogli też wystąpić naczelnicy urzędów skarbowych.
foto:Napis na budynku – BANK. Stock images by Depositphotos.
źródło:Kolskiefakty.pl