Obradowała Wielkopolska LOK
Podczas obrad XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, który odbył się 29 maja br. dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia LOK na kolejną kadencję lat 2021-2026 a także delegatów na XVI Krajowy Zjazd LOK. Odbędzie się on w dniach 11-13 czerwca br. również w Poznaniu.
Kolską organizację powiatową LOK na zjeździe wojewódzkim reprezentował Ryszard Borysiewicz kierownik Klubu LOK „Kolska Starówka”. Wszedł on w skład Wielkopolskiej Rady LOK a także powierzony został mu mandat delegata na Zjazd Krajowy. W trakcie obrad zjazdu uhonorowano złotym medalem „Za Zasługi dla LOK” m.in. Andrzeja Białeckiego z Koła. Zarząd Główny Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę przyznał Ryszardowi Borysiewiczowi za wieloletni wkład pracy na rzecz stowarzyszenia medal „Za Zasługi dla SPR” . Prezesem ZW LOK w Poznaniu został ponownie wybranym na kolejną kadencję płk rez. mgr Ryszard Wiliński.
Źródło informacji LOK