Policjant z kolskiej komendy oraz przedstawicielka inspekcji sanitarnej, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” wzięli udział w spotkaniu z uczestnikami półkolonii. Podczas prelekcji rozmawiali z dziećmi o najpoważniejszych zagrożeniach mogących wystąpić w okresie wakacji.

Mimo trwającej epidemii, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych, policjanci biorą udział w spotkaniach z dziećmi i przypominają o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji. W trakcie spotkania, które odbyło się 1 lipca br. w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, policjant omówił uczestnikom zagrożenia, jakie na nich mogą czyhać podczas spędzania wolnego czasu w domu, na placach zabaw oraz nad wodą. Przypomniał im także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusz zwracał również uwagę na potrzebę zachowania ostrożności w przypadku zawierania nowych znajomości oraz w kontaktach z osobami obcymi. Tym, którzy wolny czas spędzać będą przy komputerze, przypomniano o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Natomiast przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przeprowadziła z dziećmi rozmowę na temat zachowania właściwej higieny podczas wakacji. W uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne, udzieliła szczegółowego instruktażu prawidłowego mycia rąk.

Ze starszymi dziećmi rozmawiano o negatywnych skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy.

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Dopalacze niszczą życie” oraz „Stop włamaniom do domów”.

foto:KPP Kole

źródło:KPP w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com