Na drogach powiatu kolskiego, tak samo jak na terenie całego województwa wielkopolskiego, policjanci ruchu drogowego w piątek 26 lutego prowadzili wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem pieszych, policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Genezą policyjnych działań „N U R D” jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Dlatego też 26 lutego br. kolscy policjanci objęli szczególnym nadzorem te odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.

Z danych statystycznych wynika, że bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego wzrasta. Niestety mimo poprawy, znaczna część wypadków z udziałem pieszych ma miejsce w okolicach wyznaczonych przejść. Dlatego w ramach realizowanych działań, policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo że dotyczą wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku i kontakcie z pojazdem zawsze przegrają. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przechodzenia przez jezdnię, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów upewniając się, czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych powinien, zgodnie z przepisem, zmniejszyć prędkość, a zwiększyć swoją uwagę.

W ramach przeprowadzonych działań policjanci z Koła wylegitymowali łącznie 64 osoby. Wśród nich represję mandatową zastosowano wobec 18 pieszych i 46 kierujących, w tym na 9 rowerzystów. Piesi popełniali wykroczenia m.in. przechodząc w miejscach niedozwolonych, nie używając elementów odblaskowych, nie stosując się do sygnalizacji świetlnej. Kierowców ukarano mandatami karnym m.in. za przekraczanie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych.

źródło:KPP w Kole