Z wielką radością pragniemy podzielić się z Wami tą ważną, gorącą wiadomością: nowe władze Platforma Obywatelska – Koło zostały właśnie wybrane !
W dniu dzisiejszym Koło PO Powiatu Kolskiego, podobnie jak w setkach innych miast w naszym kraju przeprowadziło wybory powszechne struktur.
W wyniku wyborów wyłoniono nowy Zarząd Platformy Obywatelskiej Powiatu Kolskiego. W skład nowego Zarządu powołany został: Przewodniczący Artur Piechalak, Wiceprzewodniczący Łukasz Badach, Wiceprzewodniczący Andrzej Sadowski. Ponadto, do Zarządu powołani zostali: Irena Czupryńska, Agnieszka Politańska, Radny Marek Kaftan i Andrzej Szurgot.
Wybór dokonany przez Członków kolskiej PO wyraźnie wskazuje na oczekiwania, jakie są dzisiaj stawiane kierownictwu PO w powiecie kolskim, czyli walka z polityczną patologią i korupcją polityczną, transparentność kluczowych stanowisk publicznych, w tym samorządowych oraz, na poziomie celów nadrzędnych – walka z galopującymi podwyżkami cen, zubożaniem polskiego społeczeństwa, działaniami wymierzonymi przeciwko budującej się klasie średniej, a przede wszystkim walce o POZOSTANIE POLSKI W UNI EUROPEJSKEJ. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w wyniku wyborów do Zarządu PO wszedł, po raz pierwszy od wielu lat, radny miejski – pan Marek Kaftan. Dzięki temu kolska PO zyskała z jednej strony bezpośredniego wyraziciela swojego stanowiska w organie Rady Miasta, z drugiej strony możliwość aktywnego włączania się w merytoryczną ocenę decyzji organów zarządczych Koła. Koledze Markowi serdecznie zaś gratulujemy! 
Gratulujemy serdecznie całemu naszemu Koleżeństwu oraz życzymy wytrwałości i determinacji na drodze realizacji celów! Wierzymy, że te wybory to pierwszy krok w kierunku lepszego jutra. Lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców Koła i powiatu kolskiego.Natomiast w związku ze zmianą formuły funkcjonowania kolskiej struktury PO na postać otwartą, serdecznie zapraszamy do udziału i zaangażowania w naszą idee wszystkich zwolenników Unii Europejskiej, którzy są przeciwni wyprowadzeniu naszego Kraju z tego wielkiego, europejskiego związku.
MY NIGDZIE NIE IDZIEMY, MY ZOSTAJEMY ! A Ty?
źródło:Platforma Obywatelska – Koło