Wielkie korzyści dla miasta przyniosą ustalenia, jakie poczynił Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski z Prezesem Zarządu Wood Mizer Industries Sp. z o.o. Robertem Bagińskim. Z radością informujemy, że Firma Wood-Mizer darowała miastu kwotę 50.000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej na budowę ulicy Różanej!

Budowa tej drogi jest niezwykle ważnym zadaniem ze względu na rozwój miasta i nowe miejsca pracy. Ul. Różana skomunikuje tę część miasta z ul. Nagórną i pozwoli na rozwój przedsiębiorstwa Wood Mizer. Firma, na działce położonej przy drodze, planuje bowiem budowę hali o powierzchni 5 000 metrów kwadratowych. – Umożliwi to spółce rozwój możliwości produkcyjnych i magazynowych, a tym samym zwiększanie zatrudnienia – powiedział Prezes Robert Bagiński.

– Budowa ulicy Różanej jest dla naszego miasta bardzo ważna. Polepszy warunki komunikacyjne, a także niezbędna jest dla rozwoju firmy Wood-Mizer. Na dofinansowanie jej budowy miasto zawnioskuje do Funduszu Dróg Samorządowych, jak tylko nabór zostanie ogłoszony – powiedział Burmistrz Krzysztof Witkowski.

źródło:UM w Kole