Radni miejscy w uchwale przyjęli jednolite dla całego miasta wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali komunalnych będących własnością Gminy Miejskiej Koło. Podstawowym kryterium jest rok budowy budynku, w którym znajduje się lokal. Uchwała daje lokatorom komunalnym możliwość wykupu mieszkań na preferencyjnych warunkach.

Wczoraj podjęta uchwała zmieniła kryteria, jakie obowiązywały przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych od stycznia 2018 roku. Burmistrz może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, wysokość bonifikaty zależna jest od roku budowy budynku:  rok oddania do 31.12.1939 r. – bonifikata 99%, rok oddania od 01.01.1940 r. – 31.12.1950 r. – bonifikata 80%, rok oddania od 01.01.1951 r. – 31.12.1960 r. – bonifikata 70%, rok oddania od 01.01.1961 r. – 31.12.1980 r. – bonifikata 60%, rok oddania od 01.01.1981 r. – 31.12.1989 r. – bonifikata 40%, rok oddania od 01.01.1990 r. – 31.12.1999 r. – bonifikata 10%, wyłączone ze sprzedaży pozostają budynki wybudowane od 01.01.2000 r.

Natomiast przy sprzedaży lokali komunalnych w drodze bezprzetargowej na raty: rok oddania do 31.12.1939 r. – bonifikata 75%, rok oddania od 01.01.1940 r. – 31.12.1950 r. – bonifikata 60%, rok oddania od 01.01.1951 r. – 31.12.1960 r. – bonifikata 50%, rok oddania od 01.01.1961 r. – 31.12.1980 r. – bonifikata 40%, rok oddania od 01.01.1981 r. – 31.12.1989 r. – bonifikata 20%, rok oddania od 01.01.1990 r. – 31.12.1999 r. – bez bonifikaty, wyłączone ze sprzedaży pozostają budynki wybudowane od 01.01.2000 r.

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w którym to lokalu został przeprowadzony remont na koszt Gminy Miejskiej Koło oraz przy sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku, w którym zostały przeprowadzone prace remontowe na koszt Gminy Miejskiej Koło, przyjmuje się procentowy zwrot kosztów remontu w wysokości: do 2 lat od remontu – 95%, do 4 lat od remontu – 75%, do 6 lat od remontu – 55%, do 8 lat od remontu – 35%, do

10 lat od remontu – 15%
żródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com