Nauczyciele otrzymali nagrody burmistrza miasta
Zgodnie z corocznym zwyczajem, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kolskim ratuszu, wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele odebrali nagrody burmistrza miasta Koła.
Uroczyście, w sali sesyjnej ratusza zgromadzili się dyrektorzy oraz nauczyciele z kolskich placówek oświatowych, gdyż 11 z nich burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski przyznał nagrody. Są one wyrazem podziękowania za szczególne zaangażowanie się w pracę na rzecz dzieci i młodzieży.
Na wniosek dyrektorów poszczególnych placówek edukacyjnych, decyzją włodarza, z rąk Zastępcy Burmistrza Lecha Brzezińskiego nagrody otrzymali: Krystyna Dzikowska z Przedszkola Miejskiego nr 5, Izabela Michalak z Przedszkola Miejskiego nr 6, Monika Broda ze Szkoły Podstawowej nr 1, Katarzyna Jaroszewska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Daria Olczyk 1 ze Szkoły Podstawowej nr 1, Michał Kazimierczak ze Szkoły Podstawowej nr 2, Joanna Perzyńska-Pluchrat ze Szkoły Podstawowej nr 3, Sylwia Rakowska ze Szkoły Podstawowej nr 3, Krzysztof Konieczny ze Szkoły Podstawowej nr 4, Jolanta Jadczak ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Izabela Szydłowska ze Szkoły Podstawowej nr 5.
Wiceburmistrz gratulował wyróżnionym, dziękował za wytężoną pracę, życzył dalszych sukcesów. W uroczystości udział wziął także Przewodniczący Rady Miejskiej Koła Tomasz Sobolewski.
Dzisiejsze nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, wpajanie tradycji oraz o ciągłe poszukiwanie przez nauczycieli nowatorskich, skutecznych sposobów „dotarcia” do uczniów.
Ze względu na obostrzenia sanitarne, uroczystość miała skromny charakter.
źródło:UM w Kole