Nauczyciel początkujący 4908 zł (podwyżka o 1218 zł), mianowany 5057 zł (+1167 zł), dyplomowany 5915 zł (+1365 zł). Kwoty brutto [Zasadnicze wynagrodzenia w 2024 r.]
Znamy wysokość rzeczywistych (a nie średnich) pensji podstawowych nauczycieli. Od 1 stycznia 2024 r. podwyżka od 1167 zł do 1365 zł. Są to pensje 4908 zł, 5057 zł i 5915 zł. Kwoty brutto.
Minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie od 1167 zł do 1365 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. To są mniejsze kwoty niż obiecane przez premiera D. Tuska 1500 zł brutto. Perspektywy dla nauczycieli są jednak dobre – jest prawdopodobne, że znajdujący się w Sejmie projekt obywatelski przekształci się w ustawę. I nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał tyle „w podstawie”, co przeciętne wynagrodzenie w Polsce, czyli w 2025 r. około 7400 zł brutto. Wobec obecnych 5915 zł jest to kolejna podwyżka o około 1500 zł w 2025 roku. Już za rok. Do tego dodatki i nadgodziny. Może zawód nauczyciela odzyska finansowy blask?
Pozostali nauczyciele to osoby z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Nauczyciele z tych grup zaszeregowania mają otrzymać podwyżki o kwoty od 1188 zł brutto do 1210 zł brutto.
Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, nauczyciele otrzymują też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach.
foto: MEN
źródło: INFOR
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com