Nadzwywczajna Sesja Rady Miejskiej w Kole
Transmisja obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej Koła – 6 kwietnia 2023 r., godz. 15.30
Link do transmisji obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej Koła

 

W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.

Informuję, że LXIII Sesja Rady Miejskiej Koła,
odbędzie się 6 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 15.30
w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.

Projekt uchwały


5. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028.

Projekt uchwały


6. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Koła.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
/-/ Tomasz Sobolewski