KONTROLE W SKLEPACH NADAL PRZEPROWADZANE

Kolscy policjanci wspólnie z pracownikami Inspekcji Sanitarnej nadal kontrolują przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych w sklepach oraz galeriach handlowych. Sprawdzają czy obsługa sklepów i klienci przestrzegają obowiązujących zasad i obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.

Od czasu ponownego otwarcia galerii handlowych, każdy ma obowiązek przestrzegać i stosować się do przepisów sanitarnych, jakie zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

W miniony weekend policjanci i pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kole sprawdzali, czy w sklepach przestrzegane są wprowadzone obostrzenia. Wspólnie kontrolowali między innymi dostępność płynów do dezynfekcji, prawidłowe oznakowanie w placówkach handlowych, zasady zachowania dystansu społecznego, dopuszczalne ilości klientów. Ponadto policjanci i Inspektorzy zwracali też uwagę na obowiązek zakrywania ust i nosa przez personel sklepów i kupujących.

Przypominamy!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w galeriach handlowych mogą przebywać klienci z zachowaniem reżimu sanitarnego. W sklepach powyżej 100 m² może przebywać jedna osoba na 15 m² powierzchni i 1 osoba na 10 m² w sklepach o mniejszej powierzchni. Podczas poruszania się po sklepach, jak również w kolejkach pomiędzy klientami, istnieje obowiązek zachowania 1,5 metra dystansu społecznego. Osoby muszą pamiętać także o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz o obowiązkowej dezynfekcji.

źródło:KPP w Kole

Leave a comment