Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że trwa od 07.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

 

nabór wniosków na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
do kwoty 20.000,00 zł

Osoby, które będą objęte aktywizacją w ramach powyższej  formy powinni należeć do jednej z grup docelowych:

  1. bezrobotni zwolnieni z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracownicy objęci zwolnieniami monitorowanymi;
  2. bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy oraz bezrobotni opiekunowie osób niepełnosprawnych;
  3. bezrobotni powracający z zagranicy;
  4. bezrobotni zamieszkujący na wsi;
  5. bezrobotni zwolnieni z pracy w związku z COVID-19.

Obowiązujący formularz wniosku na dotacje jest dostępny w siedzibie tut. urzędu lub na stronie internetowej www.pupkolo.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Wnioski należy składać w siedzibie tut. urzędu do skrzynki podawczej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 63 22 81 238.

źródło:?Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment