Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje o naborze wniosków o objęcie usługą e-opieki na rzecz mieszkańców miasta Koła w wieku powyżej 70 roku życia, polegającej na sprawowaniu usługi całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu
Usługa e-opieki jest realizowana na podstawie Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Głównym celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych wieku 70+ przez dostęp do tzw. opieki na odległość (e-opieki).

foto:Kolskiefakty.pl

  • MOPS w Kole