Od poniedziałku 26 października MZWiK sp. z o.o. rozpoczęła kolejną inwestycję w celu poprawy komfortu mieszkańców miasta. Zostanie poddana modernizacji przepompownia ścieków odbierająca nieczystości z liceum Ekonomicznego oraz domu nauczyciela przy ul. Zielonej. Na chwilę obecną przepompownia jest awaryjna z uwagi na bardzo mały przekrój przewodu tłocznego oraz słabe pompy. W związku z tym postanowiono przebudować nowy rurociąg i wymienić pompy. Przedsięwzięcie znowu nie najłatwiejsze, gdyż trasa rurociągu przecina drogę ul. Freudenreicha oraz ul. Sienkiewicza. W celu zminimalizowania uciążliwości przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta poruszających się w rejonie inwestycji spółka wykorzysta niedawno zakupione urządzenie do przewiertów sterowanych.   Zminimalizuje to straty związane z robotami ziemnymi w pasie drogowym oraz skróci czas realizacji inwestycji.

źródło:MZWiK w Kole/Robert Gajda

Leave a comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com