Rozbudowa i modernizacja oczyszczali ścieków w Kole oficjalnie rozpoczęta. W dniu dzisiejszym na terenie oczyszczalni miało miejsce symboliczne „wbicie pierwszych  łopat” w plac budowy pod realizację projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”, którego dokonali Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole  – Robert Gajda oraz przedstawiciele WUPRINŻ SA – Lider konsorcjum  w Poznaniu.

Inwestycja realizowana jest z dotacji celowej w kwocie (zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) w kwocie 29.135.726,00 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 423 375 ,00  zł.  Pozostała kwota inwestycji pochodzić będzie ze środków własnych spółki.

Skala przedsięwzięcia obejmuje modernizację i przebudowę czynnego obiektu oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło: budowę nowego, dwuciągowego zespołu reaktorów biologicznych, osadników wtórnych oraz koniecznych zbiorników towarzyszących  wraz z stacją odwadniania i chemicznej stabilizacji osadów, oraz przetworzenie odpadów w ekologiczny produkt przeznaczony dla rolnictwa.

Warto nadmienić, że rozbudowa oczyszczalni jest przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu dla miasta Koła i okolic, a także jednym z największym i ambitnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Głównym celem projektu jest utrzymanie wysokich standardów ekologicznych na terenie aglomeracji Koło i poprawa warunków życia jej mieszkańców.

Zadanie szacowane jest na kwotę 56 721 726,00 brutto, a zakończenie inwestycji przewidziano na koniec 2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.p

źródło:Kolskiefakty.pl