7 lipca br. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole gościł młodzież wraz z opiekunami z Chorwacji, Macedonii i Słowacji w ramach wymiany unijnego programu Erasmus + Green School Management”. Jednym z partnerów projektu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole, której przewodniczył nauczyciel – koordynator projektów w w/w szkole – Michał Perzyński. Realizowany projekt obejmuje trzy ważne obszary dotyczące zasad gospodarowania odpadami w każdym z krajów, działania wspierające redukcję wytwarzania odpadów czy realizację wszystkich działań towarzyszących, które prowadzą do ograniczenia gospodarki odpadami, tak więc wizyta w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kole była idealnym miejscem by poznać nowoczesne rozwiązania ekologiczne, na które stawia nasza kolska spółka. W zwiedzaniu zakładu towarzyszyli młodzieży: Prezes MZWiK Robert Gajda oraz Dyrektor Finansowy Krzysztof Bąkowski. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wygłoszonego przez Prezesa spółki przemówienia na temat obiektów, maszyn i wprowadzonych innowacyjnych rozwiązań w powstającej, nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Rozwiązania proekologiczne zastosowane w zakładzie m.in.: ekologiczna przeróbka osadów pościekowych w nawóz przeznaczony dla rolnictwa i ogrodnictwa Firmy EverGreen, wzbudziły wśród zwiedzających duże zainteresowanie. W swoich wypowiedziach podkreślali, że jest to niesztampowe rozwiązanie z którym nie spotkali się do tej pory – dodając tym samym – że byłoby ono ciekawym tematem kolejnego projektu Erasmus+. Na zakończenie spotkania Prezes Robert Gajda pożegnał przybyłych gości i życzył im miłego pobytu w naszym kraju.

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl