MZWIK Sp. z o.o. zainwestowała w fotowoltaikę
Dokładnie 109 paneli fotowoltaicznych pokryło dach Stacji Uzdatniania Wody Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole. Spółka odchodzi od tradycyjnych źródeł energii podążając ku dobrodziejstwom energii odnawialnej. Dzisiaj Prezes Spółki Robert Gajda wraz z Burmistrzem Miasta Koła Krzysztofem Witkowskim dokonali uruchomienia systemu fotowoltaicznego.
To ważna informacja dla mieszkańców Koła i wszystkich klientów, bowiem koszty utrzymania spółki, a do nich należą opłaty za energię, zapewne przełożą się na stabilizację cen za wodę i ścieki.
– MZWiK się rozwija, to kolejna spółka idąca w kierunku odnawialnych źródeł energii, bardzo mnie to cieszy – przyznał burmistrz miasta. Z kolej prezes wyjaśnił, że był to krok konieczny ze względu na rosnące koszty energii. – Energia z paneli pokrywa 30% naszego zapotrzebowania. Założyliśmy małą instalację ze względu na ograniczenia wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ale wystąpiliśmy do Rady Miejskiej o zmianę studium i w kolejnych latach dodamy paneli na ujęciu wody a na terenie oczyszczalni ścieków zbudujemy dużą instalację. Dzięki przychylności Burmistrza i Rady, jestem przekonany, że ta duża instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni powstanie w ciągu najbliższych lat – dodał prezes Robert Gajda.
MZWiK obrał nowy kierunek rozwoju – ku ekologii i ochronie środowiska. Pamiętajmy, że pod koniec ubiegłego roku firma zamontowała drugi niezależny system pomp tłoczących wodę na miasto, którego zaletą jest m.in. oszczędność energii. Nowy system ma zapobiegać awariom, optymalizować i stabilizować ciśnienie wody. Spółka oferuje klientom e-faktury (w ostatnim roku 500 kolejnych odbiorców zrezygnowało z papierowych faktur).
– Spółka dynamicznie się przeobraża, bo kierują nią fachowcy, oby tak dalej – zakończył włodarz.
źródło:UM w Kole