W związku z realizacją przez MZWiK w Kole  projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” ,w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert dla przedmiotowego postępowania,  do którego przystąpiło 5 firm. Komisja przetargowa przystąpi do analizy złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu  weryfikacji i oceny złożonych ofert. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 53 911 430,47 zł.brutto. Poniżej informacja z otwarcia ofert.

żródło:Kolskiefakty.pl

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com