Obowiązek mycia pojemników  wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym jest podyktowane również innymi, dość oczywistymi względami. Obrazek znany niemal z każdego „podwórka”: podjeżdża śmieciarka, opróżnia pojemniki na odpady i odjeżdża. Pół biedy, gdy znajdowały się w nich tzw. odpady suche albo gdy było zimno. Jeśli natomiast pojemniki były wypełnione odpadami zmieszanymi lub biodegradowalnymi, ich właściciele narażeni są na fetor, który potęgują jeszcze wysokie temperatury… Co więcej, taki „śmietnikowy mikroklimat” sprzyja namnażaniu się chorobotwórczych mikroorganizmów oraz insektów. By uchronić się przed takimi problemami MZUK Sp.z o.o. w Kole przeprowadził dezynfekcje pojemników na odpady komunalne przy budownictwie wielorodzinnym. Akcja odbyła się w dniach 17 i 18 maja br.

MZUK Sp. z o.o. dołożył wszelkich starań, aby powyższe czynności zostały wykonane w najwyższym standardzie sanitarnym i jakościowym. Do tego celu użyto profesjonalnego sprzętu- myjni kontenerowej oraz certyfikowanych środków chemicznych. Bezpośrednio po opróżnieniu koszy na odpady,każdy z  pojemników został umyty w zamkniętej komorze pod ciśnieniem 160 bar gorąca wodą,  a następnie maszyna nałożyła na kosze długo działający środek dezynfekcyjny. Pojemniki, szczególnie do odpadów biodegradowalnych i zmieszanych, należy myć i dezynfekować ze względu na mogące pojawić się zagrożenie sanitarne zarówno dla zdrowia człowieka, jak i środowiska.Pamiętajmy także że od 2019 r. w całej Polsce obowiązuje zasada segregacji odpadów do 5 pojemników.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Tomasz Strzeliński

źródło:Kolskiefakty.pl