Od jutra zapraszamy na nową wystawę w naszym muzeum.
Ekspozycję „Wyspa Wolności. Biblioteka Polska w Paryżu” przygotowały Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w
Paryżu i Towarzystwo Historyczno – Literackie. Przedstawia
historię, twórców i najcenniejsze zasoby najstarszej polskiej instytucji kultury istniejącej do dnia dzisiejszego poza krajem. Serdecznie dziękujemy Panu Dr. Krzysztofowi Kocelowi za pomoc w organizacji tej wystawy.
Jej uzupełnieniem jest pokazanie uratowanych przed spaleniem przez hitlerowców podczas II wojny światowej, znajdujących się w zbiorach kolskiego muzeum, książek z kolskich bibliotek m.in. biblioteki Macierzy Szkolnej, Biblioteki Policyjnej czy księgozbiorów Michała Ostrowskiego, właściciela fabryki maszyn rolniczych, burmistrza Koła w latach 1918 – 1919 i wieloletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole oraz ks. kanonika Józefa Mężnickiego, kolskiego dziekana i proboszcza parafii farnej, zamordowanego w obozie Sachsenhausen. Większość z nich przed dwoma laty przekazał do muzeum pochodzący z Koła Pan Jerzy Roj. Pozostałe pochodzą z darów od mieszkańców miasta. Zwiedzając aktualne wystawy można także zobaczyć kolską ceramikę ofiarowaną muzeum przez Panią Halinę Kosiacką oraz zabytki Ziemi Kolskiej na akwarelach Tadeusza Osińskiego sprzed dwudziestu lat.
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Wystawy będą czynne do 8 maja.
źródło:MTC w Kole