Terminy przyjmowania wniosków o świadczenia dla rodzin w 2020 roku

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole uprzejmie informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. W większości przypadków świadczenie to przyznane zostało do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Wnioski w formie elektronicznej o przyznanie świadczeń rodzinnych, Dobry Start 300+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 można składać od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS.
Wnioski w formie tradycyjnej można będzie składać od 1 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Ośrodka lub listownie.

Druki wniosków dostępne są pod adresem  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Dąbskiej 40 (dostępne do pobrania w ostatnim tygodniu lipca). Do wniosków należy dołączyć kserokopię niezbędnej dokumentacji (wraz z oryginałem do wglądu).

W celu sprawnego uzyskania świadczeń oraz uniknięcia kolejki w urzędzie, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej.

W przypadku utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego należy podczas wizyty w Ośrodku przestrzegać aktualnych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania poszczególnych świadczeń można znaleźć:

– na portalu Emp@tia w zakładce rodzina

– na portalu obywatel.gov.pl w zakładce Dzieci

– na stronie MOPS w Kole w zakładce Struktura organizacyjna – Dział Świadczeń Rodzinnych

Foto:Kolskie fakty.pl

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com