Pomoc żywnościowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich   dochodów   nie   mogą   zapewnić   sobie/rodzinie   odpowiednich produktów  żywnościowych  (posiłków)  i  dlatego  też  trafiać  będzie  do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej

i których dochód netto nie przekracza kwoty:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw  roczny  artykułów  spożywczych  w  Podprogramie  2020 obejmuje artykuły spożywcze: warzywne i owocowe, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.

Pomoc  przekazywana  będzie  osobom zakwalifikowanym BEZPŁATNIE.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Koła i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kole,

ul. Powstańców Wlkp. 8, tel. 63 2777011, aby uzyskać niezbędne informacje i skierowanie do Programu.

Źródło: MOPS w Kole