W związku z doniesieniami na temat rosnącego zagrożenia Koronavirusem SARS-CoV-2, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, w trosce o mieszkańców miasta, uruchamia usługę teleporady.
Mieszkańcy miasta Koła, mogą uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie:
Psychoedukacja dla rodziców, tel. 515 232 285, pedagodzy, socjoterapeuci, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Porady, konsultacje w sprawach uzależnień, współuzależnień, pozostawanie w kryzysie emocjonalnym, tel. 515 251 521, pedagog – specjalista terapii uzależnień, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Porady rodzinne i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, tel. 501 396 297, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poniedziałek w godz. 17.00-19.00, czwartek w godz. 13.00-15.00.
Porady psychologiczne, tel. 509 621 163, psycholog, wtorek w godz. 8.00-12.00, środa 9.00-.13.00, poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 13.00-17.00.
Porady prawne, tel. 502 700 207, radca prawny, poniedziałek w godz. 16.00-18.00, środa w godz. 16.00-18.00.

Źródło: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole

Leave a comment