Młodzieżowy Festiwal Teatralny STREFA GRY
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miejski Dom Kultury w Kole zapraszają do udziału w Młodzieżowym Festiwalu Teatralnym STREFA GRY, który zaplanowano na 18 listopada 2023 r. w kolskim „emdeku”. Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów, skupiających młodzież w wieku 15-19 lat, działających w placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach, stowarzyszeniach w całej Wielkopolsce. Szczegóły na stronie MDK Koło: