Pani Maria Górniak z Koła  została odznaczona medalem za „Zasługi dla
Obronności Kraju” przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej. Zaszczytne
wyróżnienie nadawane jest rodzinom, których przynajmniej troje dzieci
pełniło wzorowo czynną służbę wojskową.
Srebrna odznaka trafiła w ręce wzruszonej matki w kolskim ratuszu, wręczona
przez Komendanta WKU w Koninie ppłk. Pawła Zasunia w asyście mjr. Sylwina
Donarta. Synowie – Cezary, Tomasz i Marcin w ciepłych słowach wypowiadali
się o czasach żołnierskich, optując za przywróceniem obowiązkowej
zasadniczej służby wojskowej, która pozytywnie kształtowała charakter
młodego mężczyzny. Gospodarz uroczystości, burmistrz miasta Krzysztof
Witkowski, wraz z sekretarz Moniką Ciesielską, złożyli pani Marii stosowne
gratulacje i życzenia pomyślności. – W imieniu władz samorządowych
gratulujemy pani odznaczenia przez Ministra Obrony Narodowej medalem „Za
zasługi dla obronności kraju”
w uznaniu trudu włożonego w wychowanie synów na wzorowych żołnierzy, którzy
pełnili służbę wojskową. Wyrażamy słowa uznania i wdzięczności za krzewienie
ducha patriotyzmu, dzięki któremu synowie oddali zasługi Ojczyźnie,
przyczyniając się do umacniania obronności i bezpieczeństwa Polski – adres o
powyższej treści, podpisany przez burmistrza i przewodniczącego Rady
Miejskiej, będzie przypominać pani Marii o wielkiej uroczystości, której
była dziś bohaterką.

 

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com