Na środowej sesji, na wniosek burmistrza, radni podjęli uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt kolskiego budżetu obywatelskiego.
– Zaproponowałem radnym projekt uchwały o kolskim budżecie obywatelskim – powiedział Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. – Pierwszym budżetem obywatelskim będzie budżet na rok 2022. O części wydatków budżetowych decydować będą mieszkańcy. Zapowiadałem, że tak uczynię. Dotrzymałem słowa.
Projekt został przyjęty przez radę. Jak czytamy w dokumencie, celem kolskiego budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do dyskusji na temat potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Koło oraz decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu. Środki kolskiego budżetu obywatelskiego mają służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców.
O etapach tworzenia dokumentu Urząd Miejski będzie informował mieszkańców w odpowiednim czasie.
źródło:UM w Kole

Leave a comment