W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych związanego z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej w szeroko pojętej profilaktyce uzależnień Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole przekazał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole następujące materiały: zestaw stół z krzesłami Dumi firmy Moje bambino, bujak kotek firmy Moje bambino, regał na książki, publikacje książkowe, zestaw do malowania, ulotki zachęcające do udziału w programach realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.
Przekazanie miało miejsce dnia 1 lipca 2020r w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta Koła Pana Lecha Brzezińskiego, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Pani Iwony Wiśniewskiej, Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole Pani Agnieszki Zborowskiej – Karbowej. Przekazane materiały trafią do rąk pacjentów Oddziału Dziecięcego ich rodziców i opiekunów. Mamy nadzieję, że wywołają uśmiech na niejednej twarzy i pozwolą zapomnieć o dolegliwościach.
Bardzo dziękujemy pracownikom Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kole za pomoc w dostarczeniu materiałów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

źródło:Miejski Osrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com