Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Kole informuje o dodatkowym naborze wniosków o objęcie usługą e-opieki na rzecz mieszkańców miasta Koła w wieku powyżej 70 roku życia, polegającej na sprawowaniu usługi całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.
Usługa e-opieki jest realizowana na podstawie Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Głównym celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do opaski bezpieczeństwa.
Wniosek i regulamin rekrutacji znajdują się w załącznikach do pobrania.
Warunkiem wzięcia udziału w naborze do Programu jest poprawne wypełnienie i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych do MOPS Koło w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 roku.
Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w siedzibie MOPS Koło ul. Powstańców Wielkopolskich 8, lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com