Na drogach powiatu kolskiego realizowane będą międzypowiatowe działania, w których wezmą udział patrole ruchu drogowego z Koła oraz powiatu tureckiego i konińskiego. Cel zintegrowanych działań policjantów z różnych powiatów jest jeden: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i zapobieżenie tragicznym wypadkom.

Na terenie powiatu kolskiego jutro będzie można zauważyć zwiększoną ilość patroli ruchu drogowego. Jest to efekt zaplanowanych międzypowiatowych działań ukierunkowanych na egzekwowanie przestrzegania przepisów drogowych. Policjanci z kolskiej drogówki przy wsparciu funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów: tureckiego i konińskiego przeprowadzą wzmożone kontrole uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze ruchu drogowego do akcji wykorzystają dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym również pojazdy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory. Policjanci będą sprawdzać czy kierujący przestrzegają ograniczeń prędkości oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Wciąż do najczęstszych przyczyn wypadków należy: nadmierna prędkość, alkohol, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowo wykonywany manewr wyprzedzania. Pamiętajmy, że rozsądek oraz przestrzeganie zasad prawa o ruchu drogowym mają wpływ na nasze bezpieczeństwo i w dużej mierze zależy od nas samych.

źródło:KPP w Kole