Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci został ustanowiony w 2001 roku.
Wszelkie inicjatywy mające na celu lepszą ochronę dzieci przed krzywdzeniem są potrzebne i znajdują uzasadnienie. Wciąż bowiem w naszym kraju mają miejsce przypadki krzywdzenia dzieci. Wielu rodziców nadal uważa, że bicie, wyzywanie, poniżanie, straszenie pozwoli wychować dziecko na „porządnego człowieka”. W rzeczywistości doznawanie przemocy ze strony najbliższych jest jednym z najbardziej trudnych i bolesnych doświadczeń, jest traumą okaleczającą psychikę. Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia. Każda przemoc zostawia ślady. Nie wszystkie widać gołym okiem…