27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Data ta wiąże się z rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w 1945 r., którą Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło jako wyraz międzynarodowej pamięci o Holokauście. Z tej okazji Muzeum w Chełmnie zaprosiło nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Ustawicznego w Kościelcu do udziału w projekcie edukacyjnym. Jego uczestnicy wzięli najpierw udział w wirtualnym spacerze po Miejscach Pamięci w Chełmnie i w Lesie Rzuchowskim. Podążając za przewodnikiem, zapoznali się z historią niemieckiego obozu zagłady Kulmhof oraz poszczególnymi punktami historycznymi obecnymi w topografii obydwu miejsc. Później uczestniczyli w warsztatach on-line poświęconym zinwentaryzowanym zbiorom muzealnym. Mamy nadzieję, że taka forma edukacji pozwoli uczniom zdobyć rzetelną wiedzę historyczną o obozie zagłady Kulmhof i sytuacji ludności żydowskiej w Kraju Warty, będąc również właściwą formą przygotowania do późniejszej wizyty w Muzeum lub w innych miejscach pamięci. Projekt przygotowały nasze koleżanki z Działu Edukacji Magdalena Babik i Małgorzata Grzanka.
Na terenie Muzeum w Chełmnie jego pracownicy upamiętnili wszystkie ofiary Holokaustu przez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
autor:Magdalena Babik i Małgorzata Grzanka
 źródło:Muzeum  byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem