13 listopada, dzień urodzin francuskiego pedagoga Valentina Haüya, założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu, w 1946 roku ustanowiony został Międzynarodowym Dniem Niewidomych. Celem Dnia jest przybliżenie społeczeństwu oraz uwrażliwienie na problemy osób niewidomych i słabowidzących.