Osobom niepełnosprawnym możemy pomóc poprzez zwalczanie przejawów dyskryminacji, wykluczenia społecznego, marginalizacji, bezrobocia, wszelkich barier.

Razem zabiegajmy o równe prawa, dążmy do integracji i więzi między pokoleniami.

Wszyscy tworzymy jedno społeczeństwo.

źródło:UM w Kole