W dniu 4 grudnia 2020 r. odbyły się warsztaty z Zespołem ds. Strategii. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały za zadanie wypracować cele operacyjne oraz działania, które zostaną ujęte w Dokumencie. Dyskutowano również nad misją i wizją Miasta – niezbędnymi elementami Strategii.

Wizja wskazuje ideę rozwoju Miasta. Odpowiada na pytanie: Dokąd zmierzamy? Uczestnicy warsztatów, po kreatywnej pracy wspólnie wypracowali propozycje wizji Miasta. Propozycje misji były następujące:

Koło jako miasto przyjazne, bezpieczne i nastawione na rozwój”

„Miasto Koło jest czyste, pełne zieleni, wolne od smogu, z rozwiniętą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, z aktywnym społeczeństwem, rozwiniętą przedsiębiorczością i ciekawą ofertą kulturalną.”

Aby Miasto Koło zawsze się kręciło.”

Miasto Koło jest miejscem zrównoważonego rozwoju umożliwiającym realizację własnych aspiracji każdego mieszkańca. Jest przyjazne do życia dla mieszkańców zaspokajając ich podstawowe i wyższe potrzeby pracy i odpoczynku oraz atrakcyjne dla przyjezdnych oferując ciekawe miejsca do zwiedzania na łonie natury i śladami historii. Jest otwarte na współpracę z mieszkańcami, przedsiębiorcami i powiatem.”

Warsztaty prowadzone były przez specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania przy współpracy z MOCodajnią, odbywają się za pomocą metody DESIGN THINKING.

Następnym krokiem będzie opracowanie całości Dokumentu oraz jego konsultacje społeczne, o których mieszkańcy zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

źródło:UM w Kole

Leave a comment