Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym to ważne i kluczowe wydarzenie dla całej społeczności zarówno szkolnej, jak i lokalnej. Dziś, tj. 19 lutego br. w budynku szkoły podpisano umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Wójt Gminy Koło – Mariusz Rybczyński, Skarbnik Gminy Koło – Ilona Majewska, Inspektor nadzoru budowlanego – Janusz Perkowski, Przewodniczący Rady Gminy w Kole – Władysław Włodarczyk; Senator RP – Leszek Galemba, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym – Halina Kujawa oraz Prezes Zarządu GRIMAR Sp. z o.o. – Daniel Klimek. Na wykonanie zadania zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy GRIMAR Sp. z o.o. w siedzibą w Katowicach, za kwotę 3.628.500,00 zł. Zadanie dofinansowane zostanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki OLIMPIA w wysokości 2.350.000,00 zł. Planowany okres realizacji zdania: do 17.08.2024 roku. Zadanie obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach boiska 20 x 40 m. Całość zostanie zadaszona łukowo, konstrukcja metalowa z powłoką membranową. Wykonane zostanie także zaplecze sanitarno – szatniowe. Powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę, tenisa zimnego i piłkę nożną. Boisko będzie idealnym miejscem do organizowania dla uczniów zajęć wychowania fizycznego, ćwiczeń gimnastycznych czy zawodów sportowych. Nowoczesna nawierzchnia i bezpieczne wyposażenie zapewnią komfortowe i bezpieczne warunki do zabawy i nauki. Planowany jest również zakup wyposażenia sportowego, sceny, wykładziny ochronnej na boisko oraz strzelnicy laserowej. Zagospodarowany zostanie także teren wokół boiska. Powstanie parking, a także chodniki i drogi dojazdowe. Nowe boisko będzie obiektem o charakterze ogólnodostępnym, z którego będzie mogła korzystać cała społeczność szkolna i lokalna. Stanie się ono miejscem integracji i rozwoju pasji dla mieszkańców w każdym wieku. Uwieńczeniem spotkania były podziękowania, które Dyrektor Szkoły, p. Halina Kujawa złożyła wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.

Galeria zdjęć

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com