Przez cały luty wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole uczestniczyli w szeregu działań z zakresu świadomego korzystania z Internetu i nowych technologii.

Szkolny pedagog we współpracy ze Szkolną Kasą Oszczędności opracowali  miesięczny cykl działań w celu uświadamiania uczniów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz promowania i utrwalania dobrych praktyk związanych z mądrym i bezpiecznym poruszaniem się  w sieci. Przygotowane zadania obejmowały działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne. Oprócz licznych zajęć tematycznych, które odbywały się w czasie lekcji informatyki, zajęć komputerowych, zajęć z wychowawcą, funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć w Klubie Młodego SKO-wicza  „SKOwo”  czy spotkań ze szkolnym pedagogiem, uczniowie uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kole oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Zorganizowano również konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet” oraz szkolny test wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.

Warto nadmienić, iż podobnie jak rok temu, tegoroczne działania w kolskim SOSW  zostały zgłoszone jako lokalna inicjatywa w ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021. Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej na całym świecie od 2004 r., jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Cele i zadania zrealizowane  w czasie tegorocznych działań , pozwoliły na  zaangażowanie się społeczności SOSW w Kole w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia w świecie wirtualnym i realnym, czego dowodem jest zaświadczenie otrzymane od Polskiego Centrum Programu Safer Internet – głównego organizatora Dnia Bezpiecznego Internetu 2021.

źródło:SOSW w Kole