Kuba Chwałek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole laureatem Ogólnopolskiego Konkursu SKO „Ekonomia na Szkolnych Blogach”. W czerwcu tego roku 69 uczniów z 12 szkół przystąpiło do konkursu organizowanego przez szkolny klub SKO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole. W ekonomiczno-matematycznych potyczkach udział wziął również Kuba Chwałek, uczeń klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole. Wykazał się on znajomością pojęć z zakresu ekonomii i rozwiązał bezbłędnie zadania matematyczne.  Kuba, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Warto dodać, że Szkolna Kasa Oszczędności to najstarszy, największy i jednocześnie najnowocześniejszy program edukacji finansowej dla dzieci. SKO to przedsięwzięcie wykraczające daleko poza finanse. Koncentruje się też na szeroko pojętej edukacji w zakresie: przedsiębiorczości, ekologii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy cyberbezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole uczestniczy w projekcie SKO od kilku lat. W szkole podejmowanych jest wiele przedsięwzięć zgodnych z programem SKO. Poza tym w ciągu całego roku organizowane są  zajęcia z małej ekonomii oraz szkolne konkursy plastyczne, techniczne czy matematyczne.

Szkolni opiekunowie projektu wraz z uczniami z sukcesami prowadzą blog Zielone Koło-SP2 znajdujący się na platformie internetowej Szkolne Blogi. W październiku szkolny blog SKO Zielone Koło-SP2 znalazł się w gronie najaktywniejszych placówek uczestniczących w programie SKO i otrzymał nagrodę III stopnia. Działania prowadzone na terenie SP 2 w Kole mają na celu promowanie oszczędzania wśród uczniów, a co za tym idzie pomagają dzieciom rozwinąć większą świadomość pieniądza oraz uzyskania satysfakcji z osiągnięcia zamierzonych celów. Dzięki SKO dzieci gromadzą na swoich kontach środki, które później będą mogą przeznaczyć na zakup wymarzonych rzeczy.

Zapraszamy na platformę Szkolne Blogi, gdzie umieszczane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i promocji SKO:

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zs1-w-kole/

źródło:SP2 w Kole

Leave a comment