W dniach od 07 czerwca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. odbyło się pięć spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.W spotkaniach uczestniczyli komendant powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik, przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Kolskiego – sekretarz zarządu druh Robert Jokiel, przedstawiciele jednostek OSP, burmistrzowie, wójtowie oraz lokalni samorządowcy. Celem spotkań była dyskusja nad projektem ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas spotkań komendant powiatowy PSP  w Kole bryg. Krzysztof Żurawik omówił dokładnie założenia ustawy, a także wyniki dotychczasowych konsultacji. Druhowie i samorządowcy analizując zapisy projektu ustawy przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące nowych regulacji.

 

źródło:KP PSP w Kole