Konrad Zawiślak, uczeń klasy 8a Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i składa się z 3 etapów: szkolnego, który odbył się 5 października 2019 r., rejonowego, który przeprowadzono 9 stycznia 2020 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, oraz wojewódzkiego, który miał miejsce 21 lutego br. również w Poznaniu, w Zespole Szkół Budownictwa nr 1.  Merytorycznie obejmował  wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z fizyki w szkole podstawowej poszerzone o zagadnienia wykraczające poza podstawę.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie. Udział w nich wymaga zarówno od ucznia, jak i przygotowującego go nauczyciela, ogromnego zaangażowania oraz wielu godzin pracy. Na wszystkich jego stopniach uczniowie rozwiązują test, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma minimum 45 na 50 możliwych do zdobycia punktów (tj. 90%).

W tym roku szkolnym do etapu rejonowego zakwalifikowało się tylko 54 uczniów z całego województwa wielkopolskiego. Do finału przeszło 11 osób. Według oficjalnych wyników tytuł laureata uzyskał Konrad Zawiślak, który w nagrodę ma pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Chłopca do konkursu przygotowała pani Jadwiga Kamińska.

Źródło: SP nr 5 w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com