Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu czytelniczego

WYBIERAMY MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA POWIATU KOLSKIEGO’ 2021.

Konkurs pod patronatem Starosty Kolskiego.

Cele konkursu: rozwijanie potrzeb czytelniczych, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstów, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności, uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

Zadanie konkursowe – odczytanie fragmentu wybranej przez Organizatora książki (prezentacja 2-3 min.).

Uczestnicy konkursu – uczniowie klas 4 szkół podstawowych.

Kryteria oceny: wyrazistość czytania (0-5 punktów), płynność (0-5 punktów), bezbłędność (0-5 punktów), intonacja (0-5 punktów), rozumienie tekstu (0-5 punktów).

Założenia organizacyjne:

  • do konkursu szkoły zgłaszają 2 uczestników,
  • Zgłoszenie wraz z oświadczeniami znajduje się w Załączniku nr 1,
  • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uczestnik oraz opiekun prawny wyrażają  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie  danych osobowych,
  • udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć – zawierających wizerunek uczestnika  – zarejestrowanych podczas konkursu,
  • konkurs będzie miał formę maratonu czytelniczego,
  • prezentacje oceniane będą  przez Jury powołane przez Organizatora – decyzje Jury są ostateczne,
  • zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października  br.:  e-mail: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl
  • konkurs  – połączony z  wręczeniem  nagród  – odbędzie się: 21 października br., o godz. 9.00 w Czytelni  PiMBP (ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło,  pierwsze piętro)
  • nagrody laureatom zapewnia  Organizator,
  • Organizator prosi nauczycieli  języka polskiego oraz bibliotekarzy o udzielenie pomocy zainteresowanym uczniom.

Załącznik nr 1 (PDF, 398 KB)

Klauzula do uczestników imprezy (PDF, 263 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej (PDF, 243 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 243 KB)

źródło:PiMBP w Kole