Konkurs plastyczny
„ŻYWNOŚĆ – JA NIE MARNUJĘ !”
1. Organizator
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Mikołaja w ZOEW ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Frątczak tel. 505 428 688
Iwona Nowicka tel. 663 486 965
2. Cele:
➢ Uwiadomienie koniecznością niemarnowania żywności;
➢ Promowanie i utrwalanie dobrych praktyk związanych z racjonalnym kupowaniem żywności;
➢ promowanie odpowiednich sposobów przechowywania i przetwarzania żywności;
➢ zachęcanie do wiadomego gospodarowania żywnością;
3. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
– grupy przedszkolne i klasy „0”
– klasy I-III;
– klasy IV-VI;
-uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja
4. Zadanie konkursowe:
Polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4. Technika pracy dowolna. Warunkiem koniecznym jest promocja stylu „zero waste” , czyli nie marnowania żywności.
5. Nadsyłanie prac konkursowych
Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole ul. Kolejowa 13 lub zdjęcie pracy wysłać na maila:
iwona.nowicka1@interia.pl lub fratczak.agnieszka87@wp.pl
termin nadsyłania prac: 27.05.2021r.
Metryczka powinna zawierać:
• Imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę lub oddział,
• nazwę placówki,
• Imię i nazwisko opiekuna z numerem kontaktowym
6. Rozstrzygnięcie konkursu.
Ze wszystkich nadesłanych prac jury konkursu wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych w dniu 28.05.2021r. W dniu 31.05.2021 zostanie ogłoszona lista zwycięzców na stronie soswkolo.szkolnatrona.pl oraz na facebooku szkolnym specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.
Jury w ocenie prac będzie brało udział pod uwagę estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz zgodność z tematem.
7. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a autorzy najlepszych prac wyłonionych przez jury otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Postanowienia końcowe
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzcy, upublicznienia laureatów konkursu oraz działań promocyjnych konkursu.
Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
źródło:SOSW w Kole