Konkurs Plastyczny „Portret Mojego Nauczyciela”
Świetlica Szkolna serdecznie zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym adresowanym do uczniów klas I- V.
Zadaniem uczestników jest stworzenie portretu nauczyciela uczącego w naszej szkole.
Celem konkursu jest rozbudzanie twórczej inwencji uczniów i kreatywności, rozwijanie zdolności plastycznych, wspieranie talentów plastycznych wśród dzieci.
I. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły dla klas I -V.
II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik może dostarczyć jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu, wykonaną dowolną techniką płaską w formacie A-4, A-3 lub praca przestrzenna (farby, kredki, pastele , ołówek, wyklejanka itp).
2. Pracę konkursową należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do wychowawcy świetlicy do dnia 08 października 2021r.
3. Pracę konkursową należy podpisać (imię, nazwisko i klasa).
4. Prace będzie oceniać komisja konkursowa, według kryteriów: oryginalność pomysłu, walory artystyczne, estetyka pracy.
5. Wybór laureatów konkursu i sposobie odebrania nagród zostanie podany do wiadomości na szkolnej stronie.
Dla uczestników i zwycięzców czekają nagrody rzeczowe serdecznie zapraszamy .
źródło:SP nr 1 w Kole