Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja w Kole serdecznie zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I-VI miasta Koła do udziału w internetowym konkursie plastycznym.
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„Mój wymarzony plac zabaw – wesoła łąka”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole realizuje ogólnopolski projekt edukacyjno – społeczny „TO(działa)MY!”.
Organizatorami projektu „TO(działa)MY!” jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF oraz Fundacja Santander Bank Polska S.A.
W ramach projektu uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami stworzą „Łąkę sensoryczną dla edukacji i zabawy”, posadzą pachnące kwiaty, szumiące trawy, kolorowe krzewy. Zbudują wielofakturową ścieżkę oraz domki dla owadów i karmniki dla ptaków.
Zaprojektujcie dla nas najbardziej bajkowy, fantastyczny, kolorowy i pachnący plac zabaw.
I Organizator:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja w Kole,
II Partnerzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Mikołaja
Starostwo Powiatowe w Kole
Urząd Miasta Koła
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole
II Cele konkursu:
– zaprojektowanie sensorycznego placu zabaw – wesoła łąka,
– uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i rozbudzanie zainteresowań fauną i florą łąki,
– rozwijanie i umożliwienie uczniom zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności plastycznych,
III Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych klas I-VI z miasta Koła.
2. Technika prac dowolna.
3. Format prac plastycznych A4.
5. Autorem pracy może być jedna osoba.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika, jego pracy konkursowej oraz jego imienia, nazwiska, wieku, klasy i szkoły, do której uczęszcza, w publikacjach dotyczących konkursu oraz promocji organizatora ( tablice, zdjęcia , filmy, relacje prasowe, strona internetowa szkoły). Podanie przez uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
IV Termin i miejsce przesyłania prac: 22.04.2021 roku na adres:
soswkolo.swietymikolaj13@op.pl
Pracę należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres organizatorów. Pracę należy zachować i w razie wygranej przyjść z nią po odbiór nagrody.
Osoby odpowiedzialne: Aneta Brdyś, Monika Ledzion, Mirela Kokocińska.
V Powołana przez organizatora komisja prace będzie oceniać:
1. W trzech grupach wiekowych: przedszkolaki, klasy 1-3 i 4-6.
2. Zostaną przyznane trzy nagrody główne w każdej grupie wiekowej.
3. Zostaną również przyznane trzy nagrody internautów. Zdobędą je prace, które otrzymają największą liczbę polubień na Fanpage projektu.
4. Na autorów nagrodzonych prac czekają niespodzianki ufundowane przez partnerów projektu.
VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2021r. na stronie organizatorów: http://soswkolo.szkolnastrona.pl/ i Fanpage projektu.
5. Ze względów epidemiologicznych miejsce, sposób i czas wręczenia nagród zostanie ustalony w późniejszym terminie.
źródło:SOSW w Kole