Konkurs „Najsmaczniejszy pączek w Powiecie Kolskim”
Rada Powiatowa WIR w Kole ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest zaprezentowanie przepisu, receptury na najpyszniejsze domowe pączki wykonane w sposób tradycyjny lub nowoczesny. W kolejnym etapie wyłonione Koła zaprezentują wypieki do degustacji. Konkurs skierowany jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, mających siedzibę na terenie powiatu kolskiego.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap 1:
Zaprezentowanie i przesłanie przepisu, receptury na najpyszniejsze domowe pączki wykonane w sposób tradycyjny lub nowoczesny.
Etap 2:
Spośród przesłanych zgłoszeń organizator wyłoni Koła które wezmą udział w etapie 2, który polega na przygotowaniu wypieku domowego (na koszt organizatora!) na podstawie przedstawionego przepisu i przekazanie do degustacji w wyznaczonym przez organizatora czasie i miejscu – 21 lutego 2024 r. w Miejskim Domu Kultury w Kole. Wypiek powinien być tradycyjna lub nowoczesny z wykorzystaniem lokalnych produktów lub z własnego gospodarstwa.
Uczestnikami Konkursu mogą być:
Koła Gospodyń Wiejskich, mające siedzibę na terenie powiatu kolskiego:
a) wpisanego do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z pó źn. zm.) lub
b) działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491) lub ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych potrwa od 15 stycznia do 9 lutego 2024 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w terminie poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej:
– pocztą elektroniczną na adres: wirkol@wir.org.pl.
– lub w wersji papierowej – osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole, ul. Prusa 14, 62-600 Koło.
Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.
Na laureatów konkursu czekają nagrody!
Szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo w Regulaminie zamieszczonym poniżej.
Obsługę Konkursu prowadzi Biuro Powiatowe WIR w Kole, ul. Bolesława Prusa 14, 62-600 Koło, e-mail: wirkol@wir.org.pl, tel. 733 170 780.
Załączniki:
źródło: WIR
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com