Konferencja prasowa i otwarcie w Kole Biura Poselskiego Posła na Sejm Tadeusza Tomaszewskiego

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa powiatowej organizacji Nowa Lewica Koło z udziałem Posłów na Sejm RP Wiesława Szczepańskiego  i Tadeusza Tomaszewskiego  oraz przewodniczącego struktur powiatowych Mariusza Hanefelda. Powodem spotkania było otwarcie Biura Poselskiego Posła Tadeusza Tomaszewskiego w Kole, którego siedziba mieści się na osiedlu spółdzielczym przy ulicy Kolejowej 58 (budynek oddziału Poczty Polskiej).

Jak poinformował podczas konferencji przewodniczący struktur powiatowych Mariusz Hanefeld, w biurze dyżury pełnić będą radni Nowej Lewicy, natomiast raz w miesiącu mieszkańcy naszego miasta będą mogli spotkać się z Krzysztofem Witkowskim, włodarzem naszego miasta, będącym jednocześnie członkiem w/w partii. W tym nowo powstałym miejscu funkcjonować będzie również otwarte Centrum Aktywności Obywatelskiej Lewicy – dodał Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski.

Otwarcie biura było okazją do rozmów i dyskusji z posłami. Podczas konferencji mowa była o aktualnych wydarzeń dotyczących naszego kraju, projektach ustaw złożonych przez Klub Parlamentarny Lewicy oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu. Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił zgromadzonym dwie inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewicy. Pierwsza to projekt ustawy o bezpłatnym posiłku w każdego ucznia w szkole, drugi – to  wprowadzenie dodatku wdowiego. Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który zakłada pobieranie przez wdowy dwóch świadczeń: własnej emerytury oraz emerytury zmarłego męża. Zaproponowany projekt Lewicy poprawiłyby sytuacje wdów w Polsce, dzięki możliwości przejęcia całej, lub części emerytury zmarłego.

Spotkanie było doskonałą okazją do podziękowań dla działaczy kolskiej Lewicy. Podziękowania i gratulacje za wieloletnią działalność i aktywny udział w wyborach samorządowych oraz pomoc przy kampaniach parlamentarnych Lewicy, życząc kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności z rąk Posłów: Tadeusza Tomaszewskiego oraz Wiesława Szczepańskiego otrzymali: Ida Biłas i Tomasz Barański. Na ręce naszego włodarza powędrowała Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej.

W spotkaniu uczestniczyli działacze i sympatycy Lewicy, a także zaproszeni gości wśród których znaleźli się przedstawiciele Ruchu Szymona Hołowni i Polska 2050 Powiat Kolski w osobach: Robert Gajda, Krzysztof Bąkowski, Robert Czerniejewski, którzy na nowe miejsce przekazali Posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu prezent w  postaci artykułów biurowych, gratulując tym samym rozpoczęcia działalności na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Biuro Poselskie dostępne będzie dla mieszkańców Koła i powiatu, a harmonogram dyżurów posła, radnych oraz darmowych porad prawnych zostanie ogłoszony wkrótce. Więcej informacji dotyczących działalności Nowej Lewicy znajdą Państwo na profilu Facebookowym Nowa Lewica Koło | Facebook

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia Biura Poselskiego.

 

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

źródło:Kolskiefakty.pl