Dajmy miastu nową przestrzeń do rozwoju
To może być historyczna chwila – dziś w ratuszu, w samo południe, uroczyście podpisana została Umowa na opracowanie dokumentu pn.: „Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – Studium wykonalności” czyli przygotowanie analizy uwarunkowań i projektu koncepcyjnego wraz z kosztem inwestycji i sposobem jej finansowania.
Burmistrz Krzysztof Witkowski, w imieniu Gminy Miejskiej Koło, zawarł umowę z krakowskim Konsorcjum PROINSOL sp. z o.o. sp. k. reprezentowanym przez prezesa Piotra Długosza. Dokument m.in. określi możliwość wykorzystania wód termalnych do celów balneologicznych, wskaże czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie, zwizualizuje przyszłe kąpielisko. Zostanie wykonany do końca tego roku. Koszt opracowania studium to kwota 110.000,00 zł brutto.
– Budowa Kolskiej Geotermii wchodzi w etap finalny, wkrótce ją uruchomimy, czas więc najwyższy myśleć, co dalej, jak wykorzystać wody termalne do innych celów, choćby rekreacyjno-balneologicznych. Czy nasze wody mają właściwości lecznicze? Musimy wybiegać w przyszłość, myśleć o naszym mieście – przekonywał Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, jednocześnie dziękując osobom zaangażowanym w powstawanie Kolskiej Geotermii, prezesowi i załodze MZEC-u oraz radnym, którzy wyrazili zgodę na przekazanie gruntów miejskich spółce, pod potrzeby realizacji inwestycji.
W spotkaniu udział wzięli m.in. radni miejscy, p. Florian Olejniczak, który przed laty, reprezentując samorząd miejski, zabiegał o wykorzystanie wód termalnych, również prezes cieplika Przemysław Stasiak, dyrektor MOSiR-u Jarosław Kawka, skarbnik miasta, naczelnik inwestycji.
– Od ponad 20 lat Koło próbuje uruchomić geotermię, cieszę się jako mieszkaniec, gratuluję i dziękuję obecnemu burmistrzowi za ważną, prorozwojową decyzję, uważam, że powinien się zmienić charakter naszego miasta za sprawą wód geotermalnych – powiedział p. Florian Olejniczak i przybliżył historię miasta pod kątem starań o wykorzystanie wód geotermalnych, rozpoczynając od burmistrzów Dużyńskiego i Przybylskiego.
– Pamiętajmy, że najważniejszą rolą geotermii jest produkcja ciepła, ustabilizowanie, a perspektywie obniżenie cen za ogrzewanie, ale też jestem zainteresowany, by w jak najszerszym aspekcie skorzystać z tego, co nam natura dała – powiedział prezes MZEC, który podobnie jak inni mówcy, z nadzieją wypowiadał się o zaletach dodatkowego wykorzystania złóż termalnych.
Ekspert w dziedzinie geotermii, p. Piotr Długosz zapewnił, że Koło na doskonałe uwarunkowania, najwyższą w Polsce temperaturę wody, przekraczającą 90 st. C i wskazane jest korzystać w pełni z dobrodziejstw płynących z wnętrza ziemi. – Propaguję pogląd, aby nie traktować geotermii wyłącznie jako źródła ciepła, ale szeroko korzystać z wód, do rekreacji, turystyki, nadać miastu inną, nową przestrzeń do rozwoju, postawić na turystykę, termy przecież cieszą się wielkim powodzeniem! Będziemy analizować, jak doprowadzić wodę termalną z ujęcia pod pływalnię, jakie minerały w składzie wody są najkorzystniejsze dla zdrowia, wykreować ładną bryłę obiektu, aby efekt był dla Państwa zadowalający – powiedział prezes Konsorcjum PROINSOL sp. z o.o. sp. k.

 

 

źródło:Kolskiefakty.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com