Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta Koła! W związku z doniesieniami na temat rosnącego zagrożenia koronawirusem czuję się w obowiązku przekazać Państwu następujące informacje.

– zarządziłem odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń;

– wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło zobowiązałem do odwołania imprez masowych oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników (m.in. seanse filmowe, spektakle teatralne, muzyczne, spotkania dyskusyjne, do odwołania zostają zamknięte dla klientów: Pływalnia Miejska oraz pozostałe obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole);

– do odwołania zamknięta zostaje kasa w Urzędzie Miejskim w Kole: płatności dokonywać można za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach
obsługujących:

Informacja o numerze konta, na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych Santander Bank Polska S.A.
1 Oddział w Kole
13 1090 1203 0000 0000 2000 5871

Informacja o numerze konta, na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Santander Bank Polska S.A.
1 Oddział w Kole
95 1090 1203 0000 0001 1562 5540

O wysokości opłat możecie Państwo uzyskać informację pod numerem telefonu 632627507.

Proszę Państwa o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Kole, jeżeli jest to możliwe, proszę o kontakt telefoniczny z urzędnikiem lub korzystanie z e – usług Urzędu Miejskiego w Kole. Wykaz kontaktów telefonicznych znajduje się na stronie http://www.kolo.pl/pl/193/142/wydzialy

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wszelkie działania, które już teraz podejmuję są działaniami prewencyjnymi.
Szanowni Państwo apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju w tych nowych dla nas okolicznościach.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni,
zmęczeniem.
Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u
2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z
lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby
starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w
szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw
nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania
zakażeniu tj. częste mycie rąk wodą i mydłem, kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos, zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które
kaszlą lub kichają. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania
innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w
przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca
każdego roku).
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei
Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i
problemy z oddychaniem, to:

– bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
tel. alarmowy całodobowy 695 426 274 lub
– zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego. Najbliższy oddział obserwacyjno – zakaźny Konin ul. Szpitalna
45.

Źródło informacji Ministerstwo Zdrowia

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Wojtysiak
Urząd Miejski w Kole
Wydział Działalności Gospodarczej
i Promocji Miasta
Inspektor
Tel. (63) 26 27 566

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com