Komisja Europejska wycofuje się częściowo z Zielonego ładu w rolnictwie!
Komisja Europejska przedstawi nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników.
Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we Wspólnej Polityce Rolnej.
Pakiet ma objąć całkowite odejście od ugorowania 4 proc. gruntów, złagodzenie rygorów płodozmianu, okrywy zimowej gleby oraz wyłączenie z kontroli spełniania warunków środowiskowych gospodarstw rolnych do 10 ha.
foto: Ivan Kacarov/Shutterstock
źródło: Kolskiefakty.pl
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com