Kolski Cieplik uratowany!
W dniu dzisiejszym na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kole zwołanej przez Burmistrza Miasta
Koła Krzysztofa Witkowskiego Radni po prawie sześciu godzinach obrad jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.